ProfilZákladní infoAnglická verze
Obecně o veřejných zakázkách
Časté otázky
Časté otázky
Legislativa
Semináře

Kontakty
Důležité odkazy

Naše služby

Naše společnost poskytuje komplexní konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek .Tyto služby poskytujeme oběma stranám celého procesu. Pro zadavatele jsme připraveni zajistit

 • celý proces výběrového řízení formou dodání tzv. "na klíč"
 • poskytování dílčích konzultací
 • vyplnění formulářů
 • zadání výběrového řízení do informačního systému ČR i EU
 • zpracování dokumentace pro zadávací řízení
 • zajištění stavebního dozoru pro zakázky na stavební práce
 • navržení odborných pracovníků do hodnotící komise
 • předávání zadávací dokumentace zájemcům o účast ve výběrovém řízení
 • příjem nabídek
 • organizace otevírání obálek
 • zpracování závěrečné zprávy o veřejné zakázce
Pro dodavatele jsme připraveni poskytnout:
 • zastoupení dodavatele v celém procesu zadávacího řízení
 • zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
Ve spolupráci s advokátní kanceláří jsme připraveni zajistit
 • vyjádření zadavatele k podaným námitkám
 • vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
 • zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • žaloba na náhradu škody způsobenou zadavatelem