ProfilZákladní infoAnglická verze
Obecně o veřejných zakázkách
Časté otázky
Časté otázky
Legislativa
Semináře

Kontakty
Důležité odkazy

Obecně o veřejných zakázkách

Zákon o zadávání veřejných zakázek je závazný pro

  • všechny složky státu,
  • státní organizace,
  • státní podniky,
  • ale také pro všechny veřejné zadavatele, což mohou být i organizace založené/ovládané výše uvedenými, ale také příjemci dotací apod.

A protože zákon není jednoduchý a vše výše uvedené podléhá následným kontrolám, které mohou vést k uložení sankcní či vrácení dotací, jsme tu my...